REFRESHING MEMORY -STANJE I  BUDUĆNOST MEMORIJALNE BAŠTINE ANTIFAŠIZMA I NOB-A

Projekt Refreshing memory okuplja stručnjake, aktiviste, udruge i umjetnike čije je rad vezan uz politike sjećanja na antifašističku baštinu, kulturna dobra i spomenike radničkog pokreta, Narodno oslobodilačke borbe i revolucije na prostoru Hrvatske i drugih zemalja bivše Jugoslavije, te se kroz znanstveni i istraživački međunarodni skup bavi politikama pamćenja vezanim uz  kulturno baštinjenje (post)socijalističkih zemalja Istočnog bloka.
Predstavljaju teme valorizacije i zaštite spomenika nastale vezano za promjene paradigmi, zakona i institucionalnih okvira post socijalističkih zemalja te nas upoznaje s primjerima  odnosa prema memorijalnoj  baštini u zemljama bivše Jugoslavije i Istočnog bloka, baštinskim praksama vezanim za inicijative lokalnih zajednica i pojedinaca i drugim kritičko aktivističkim djelovanjem pokrenutim u nedostatku djelovanja  za to postojećih institucija, te nas upoznaje s modelima zaštite kao i novim perspektivama memorijalne baštine.  
Refreshing memory objedinjuje relevantne struke konzervatore, etnologe, prostorne planere, antropologe, suvremene arheologe, pravnike, povjesničare, umjetnike, povjesničare umjetnosti, teoretičare arhitekture  i druge relevantne struke koji iz različitih vizura pristupaju fenomenima vezanim uz  memorijalnu  baštinu.  . Ističemo specifičan  pristup „baštini odozdo“ kroz predstavljanje inicijativa udruga građana, stručnih tekstova, izlaganja istraživača i teoretičara s fokusom na inicijative i iskustva zajednica ili pojedinaca i njihovo upoznavanje s pravnim i  materijalim mogućnostima očuvanja memorijalne baštine.
Projekt Refreshing memory predstavlja  pozitivne prakse upravljanja baštinom kao potencijalne modele i  preporuke za očuvanje digniteta memorijalne baštine u Hrvatskoj.  
Projekt Refrshing memory povezuje struke, zajednice, službe, znanja  s ciljem očuvanja memorijalne baštine, (re)valorizacije, prihvaćanja i obnove spomenika NOB-a, te pokreće inicijative za obnovu spomenika.  

Projekt Refreshing memory sadrži bazu spomenika radničkog pokreta, NOB-a i revolucije iz perioda od šezdestih do osamdestih godina 20. st., te prikuplja fotografsku dokumentaciju i informacije o spomenicima, muzejskim zbirkama i muzejima s meorijalnom građom. Kroz projekt je istražena bogata CCN-images arhiva iz koje je od približno 85.000 dijapozitiva 1045 dijapozitiva s motivima spomeničke baštine. Najveći dio foto materijala unutar baze odnosi se na prostor Hrvatske te sadrži oko 650 dijapozitiva, dok se na Srbiju s Vojvodinom, Kosovo, Crnu goru, Makedoniju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, te Rumunjsku koja se također nalazi u bazi – odnosi ukupno oko 400 dijapozitiva ciljane građe. Pojedine teme spomen područja su fotografski detaljno obrađene (npr. Jasenovac 66 dijapozitiva, Petrova gora 25, Srijemski front 11), te arhiva obuhvaća zanimljive i teško dostupne materijale od panoramskih snimaka spomen područja, vizura grada sa spomenicima, preko totala spomenika iz različitih rakursa, do specifičnih i rijetko viđenih detalja spomenika, kao i socijalno-kulturološkoga konteksta – npr. fotografija s posjetiteljima spomenika scenografije manifestacija, transparenta, hortikulturno uređenje, vijenci, zastave i dr.
Refreshing memory kroz konferenciju, znanstvene i umjetničke istraživačke radove i izložbe, radionice i filmove okuplja stučnu publiku i građane oko ideje očuvanja spomeničke baštine i borbe protiv povijesnog revizionizma.

______________________

1 Naziv Refreshig memory preuzet je iz pravnog rječnika, a predstavlja proces pomaganja svjedocima da se prisjete  detalja tijekom suđenja dopuštajući mu da konzultiraju dokumente, memorandume ili knjige kako bi bolje zapamtili prošle događaje o kojima svjedoče. 

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba (VSNM)

Vizura Aperta

Srpsko narodno vijeće (SNV)

IMPRESSUM PROJEKTA

Izdavač: VSNM

Kustosica izložbe: Davorka Perić
Autorica konferencije: Davorka Perić

Urednica web stranice: Davorka Perić
Naslovne fotografije: CCN-images
izrada web stranica: Mihael Giba

Kontakt:
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba
Trg Mažuranića 6
10000 ZAGREB
CROATIA
GSM: 00385 1 48 55 391
E MAIL: info@refreshing-memory.com, udruga.vizura.aperta@gmail.com

ZAHVALE

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske
Miroslav Kirinčić
Dokumenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Vesna Teršelič
Wolfgang Thaler
Mitar Jalovi 

Katmandu&Beyond